Skip to main content

Kompetensförsöjning

Falkenberg - Tillsammans säkrar vi framtidens kompetens

Så säkrar vi framtidens kompetens

Har ni upplevt att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens till ert företag? Vet ni vilken kompetens ni behöver framåt för att nå era mål? Har ni funderat på vad ni gör om en av företagets nyckelpersoner säger upp eller sjukskriver sig? Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna företag upplever för att kunna utvecklas och växa.

För att säkra framtidens kompetensbehov behöver vi hjälpas åt. Tillsammans med oss och våra samarbetspartners kan ni få hjälp med både ert långsiktiga och kortsiktiga arbete med kompetensförsörjning.

Rekryteringskurs - Bli mer träffsäker i er rekrytering

Har ni svårt att rekrytera? Då kan Rekryteringskursen vara något för er. Ni kommer få nya perspektiv på er rekryteringsprocess, göra marknadsföringsannonser med utgångspunkt från er platsannons och ta fram en marknadsföringsplan för er rekrytering. Ni kommer också fördjupa er i frågor som:

  • Vem är er framtida medarbetare? Vad triggas hen av?
  • Hur ser ert erbjudande ut till er framtida medarbetare? Vad är ert företags unika värden?
  • Hur ska er platsannons utformas och synas?
  • Vad gör ert företag till en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats? Är det vad ni tror?
  • Hur genomför ni säljande och intressanta anställningsintervjuer?

Kursen är kostnadsfri och varvas med föreläsningar och workshops där ni få arbeta med egna case. För bästa resultat rekommenderar vi att ni är fler än en som deltar från företaget. Kursen är även aktuell för er som anlitar en rekryteringsfirma. 

Marknadsföringskampanjer - Svårrekryterad kompetens till Falkenberg

Har ert företag svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens? Då kan ni vara med i våra marknadsföringskampanjer för att locka svårrekryterad kompetens till Falkenberg. Ni behöver inte ha lediga tjänster just nu för att vara med.

Ert företag och era lediga tjänster presenteras på kampanjernas webbsidor. Här ges besökaren möjlighet att klicka sig vidare till er webbsida för att läsa om lediga tjänster och jobbmöjligheter. Kampanjernas mål är att öka antalet klick till er webbsida av personer som är relevanta för just er.

Just nu pågår en övergripande kampanj för att marknadsföra jobbmöjligheter i Falkenberg och en branschkampanj med fokus på jobb i teknikbranschen. Sommarjobbskampanjen är avslutad för 2024.

Kampanj: Jobbmöjligheter

Kampanjen marknadsför jobbmöjligheter i Falkenbergs kommun oavsett bransch. Den riktar sig till personer som bor utanför kommunen och som skulle kunna tänka sig att pendla eller flytta till Falkenberg för ett jobb. Kampanjen pågår på FB och Instagram.

Pris: 4800 kr/år från och med årskiftet 2024/25

Kampanj: Teknikbranschen

Kampanjen marknadsför teknikbranschens jobbmöjligheter i Falkenberg. Den riktar sig till personer som har ett teknikintresse eller som redan jobbar i branschen och som bor utanför kommunen. Kampanjen pågår på FB, Instagram och LinkedIn. Andra branschkampanjer kan komma att göras om intresse finns från branschen. 

Pris: 8400 kr från och med årskiftet 2024/25 (Teknikbranschen + Jobbmöjligheter)

Kampanj: Sommarjobb

Kampanjen marknadsför säsongs- och sommarjobb i Falkenbergs kommun. Den riktar sig till personer i åldern 15-30 år i Falkenbergs kommun med omnejd. Kampanjen pågår under januari till maj varje år på Facebook och Instagram.

Pris: Kostnadsfritt

Säkra framtidens kompetens genom samarbete skola och näringsliv

FBGmodellen - där skolor och företag möts

För att säkerställa framtidens kompetensförsörjning behöver skola och näringsliv jobba tillsammans. Här kan du som företagare göra skillnad genom att öppna upp din verksamhet för våra barn och ungdomar. Du bidrar till att väcka nyfikenhet, intresse och kunskap om yrkesrollerna på din arbetsplats och vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga för er. Som extra bonus får ni en möjlighet att visa upp och öka kännedommen om ert företag för framtidens arbetskraft. 

I Falkenberg finns det idag ett stort engagemang och stor vilja att hitta olika sätt att samarbeta. Detta görs inom ramen för något som vi kallar FBGmodellen, kanske vill ert företag bli en del av den?

Storträff skola och näringsliv

En gång per år genomförs storträffar där skola och näringsliv möts för att diskutera frågor som är viktiga för att vi tillsammans ska kunna säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Målet är att utifrån olika teman få nya tankar och idéer på hur vi kan gå från idé till handling. Att skapa förståelse för varandras verksamheter och dela erfarennheter är träffens viktigaste utgångspunkt.

Vi brukar vara runt 120 personer på träffarna och vi som ses är företagare, rektorer, skolledning, studie- och yrkesvägledare, politiker och tjänstepersoner.

Branschträffar

I Falkenberg har du som företagare möjlighet att vara med på branschträffar som genomförs en till två gånger per år inom fem olika branscher:

  • Tillverknings- och processindustrin
  • El- och energibranschen
  • Restaurang- och cafébranschen
  • Försäljning- och servicebranschen
  • Bygg- och anläggningsbranschen

Under träfffarna får du träffa branschkollegor, skapa kontakter med Falkenbergs Gymansieskola och påverka utbildningen så att eleverna får de bästa förutsättningarna att bli anställningsbara i framtiden.

På träffarna deltar lärare från respektive yrkesprogram, rektor, elever, politiker samt yrkespersoner från branschen. Träffarna har en tydlig agenda som säkerställer att alla viktiga frågor tas upp och att du får maximalt utbyte av din medverkan.

Vill du vara med  och forma framtidens arbetskraft tillsammans med oss?

Tillsammans får vi fler i arbete

Fler i arbete genom praktik

Ge en person möjlighet att komma ut i arbetslivet genom att erbjuda en praktikplats hos er. Kanske är det er framtida medarbetare. 

Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, ni betalar inga arbetsgivarkostnader för den som praktiserar och praktikanten är försäkrad och får sin ersättning från Försäkringskassan.

På kommunens hemsida, under Arbetsmarknadsavdelningens sida för praktikplats hos företag kan du läsa mer om vad som gäller och anmäla ert intresse för att ta emot en praktikant.

Om ni tar emot en praktikant kommer ni ha en tät kontakt med kommunens arbetsmarknadscoacher som både stöttar er som arbetsgivare och den arbetssökande.