Skip to main content

Brottsförebyggande

Falkenberg - Tillsammans för ett tryggt Falkenberg

Så minskar vi brott och ökar tryggheten

Minskad brottslighet och ökad trygghet är något som över hälften av företagen i kommunen ser som en prioritet. Tillsammans med polis och näringsliv har vi påbörjat ett arbetet riktat mot näringslivet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Falkenberg.

I detta arbeta kan du som företagare göra skillnad. Vi erbjuder dig möjlighet att delta på föreläsningar och kurser som kan handla om:

  • Hur ser brottsligheten och otryggheten ut i Falkenberg? Vad kan du som företagare göra?
  • Hur fungerar kameraövervakning och GDPR? 
  • Vad kan du göra för att öka er IT-säkerhet och minska risken för bedrägerier?
  • Vad ska du tänka på när det gäller skalskydd - lås, larm och försäkring?

Cybersäkerhet - Framtidssäkra ditt företag

Företag som prioriterar cybersäkerhet minskar risken för dataintrång och cyberattacker som kan leda till förlust av känslig information och/eller ekonomiska skador. Idag är cybersäkerhet en enorm utmaning för många företag och utan kunskap inom området kan det få förödande konsekvenser.

Genom vår samarbetspartner HighFive, som under flera år har haft cybersäkerhet som ett fokusområden, kan du:

  • öka din förståelsen för cybersäkerhet
  • bli medveten om vart de största riskerna finns i er verksamhet
  • förebygga eventuella cyberattacker

Att investera i cybersäkerhet har gått från att enbart skydda sin verksamhet från dataintrång, till att idag vara en förutsättning för att vara konkurrenskraftig.