Skip to main content

Hållbar omställning genom ny teknik

Falkenberg - Så möter vi framtidens utmaningar

Hållbara affärsidéer och företag

Vi lever i en föränderlig värld där ny teknik omdefinierar hur vårt samhälle fungerar och där klimatförändringar kräver ett snabbt och hållbart agerande. Här behöver alla ställa om för att kunna möta de utmaningar vi står inför.

Genom oss och våra samarbetspartners får ert företag hjälp med att navigera er genom dessa utmaningar samtidigt som ni får utveckla er affärsidé/ert företag, skapa hållbara affärsmodeller, hitta rätt finansiering och ta fram en realistisk affärsplan för att kunna möta framtiden. 

Hos oss kan du få rådgivning och delta på olika utbildningar och kurser inom hållbarhet och ny teknik för att säkerställa att ert företag är redo för framtiden och i att göra en positiv inverkan på vår värld.

Hållbarhet driver lönsamma affärer

Vill du att ditt företag ska finnas kvar i framtiden? Då är hållbarhet en avgörande faktor. Idag ställs det allt högre krav att företag arbetar hållbart både från kunder, leverantörer och andra företag, men också från samhället i stort. Att kunna visa på ett hållbarhetsarbete kan också ge konkurrensfördelar och vara anledningen till att kunder väljer att köpa från just er.

Behöver du komma igång med eller ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete kan du tillsammans med vår samarbetspartner Almi Halland få hjälp med att ta reda på vad ert nästa steg är i er hållbara utveckling. Du kommer få:

  • Prioritera och komma igång med företagets hållbarhetsarbete
  • Koppling till relevanta hållbarhetsmål inom Agenda 2030
  • Kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och möjlighet att involvera medarbetare 
  • Identifiera nya affärsmöjligheter och hållbarhetsrisker
  • Underlag för en hållbarhetsstrategi och konkret handlingsplan
  • Finansiering för företagets gröna satsning

Falkenbergs klimatinitiativ - klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling

Tillsamman når vi längre. För att möta klimatutmaningarna behöver både det privata och offentliga samarbeta, inspirera, lära och utmana varandra för en hållbar omställning.

I Falkenbergs klimatinitiativ har lokala företag och organisationer gått samman i ett nätverk för att samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Det vi vill är att bidra till att Falkenberg ställer om och minskar sin klimatpåverkan samt stärker företagens och platsens konkurrenskraft.

Alla företag eller organisationer som är med i Falkenbergs klimatinitiativ ställer sig bakom att minska klimatutsläppen och bidra med att hålla Falkenbergs koldioxidbudget.

Kommunen samordnar klimatinitiativet, men det är deltagarna som tillsammans formar vad vi gör och hur vi gör det.

Rådgivning AI för ökad lönsamhet

AI (Artificiell Intelligens) är en teknik som utvecklas otroligt snabbt och i och med lanseringen av ChatGPT och andra generativa språkmodeller kommer utvecklingen bara att gå snabbare och snabbare.

Att lära sig mer om AI, hur det fungerar och hur du kan använda det är avgörande för att vara konkurrenskraftig framåt. Med hjälp av AI kan arbetsmoment automatiseras och tid frigöras för era anställda, så att de kan fokusera på annat som gör mer nytta i verksamheten.

Vill du veta hur ni kan använda AI för att öka lönsamheten i ert företag kan ni delta kostnadsfritt på våra AI-webbinars (se evenemangskalendern) eller boka rådgivning via AI-akuten, som är Falkenbergs kommuns guide inom artificiell intelligens, som hjälper er att gör er AI-resa enklare.