Skip to main content

Så här jobbar vi

Falkenberg - Sveriges bästa näringslivskommun

Sveriges bästa näringslivskommun

Falkenberg ska ha Sveriges bästa näringslivskommun. Det är målet som politikerna har satt för näringslivet i Falkenbergs kommun. Att ha ett starkt näringsliv är en förutsättning för att kunna få en god service och hög välfärd.

Under flera år har Falkenberg haft både Hallands och ett av Sveriges bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, som varje år mäter företagsklimatet i landets 290 kommuner. I senaste mätning (2023) placerade sig Falkenberg på 9:e plats. Fantastiskt bra, men både näringsliv och kommun vill och kan mer.

Så når vi målet

För att bli Sveriges bästa näringslivskommun behöver vi hela tiden jobba med att utveckla och förbättra vårt företagsklimat i kommunen.

Idag finns ett strukturerat arbetssätt och allt vi gör följs upp, analyseras och utvecklas för att vi ska kunna bli ännu bättre. Främst följs vårt arbete upp genom Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Insikt och Svenskt Näringslivs mätning och ranking Lokalt Företagsklimat.

Insikt är en servicemätning som mäter företagens nöjdhet av den service de har fått när de har varit i kontakt med vår myndighetsutövning inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, servering, markupplåtesle och brand. 

Lokalt företagklimat mäter istället företagens upplevelse av att driva företag i en kommun. Svaren ger en bild av hur företagen uppfattar företagsklimatet. De räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner med varandra.

Skulle du som företagare få någon av dessa enkäter är vi tacksamma om du tar dig tid att svara på dem. Det hjälper oss i vårt arbete.

Företagsmaraton - 100 företagsbesök på en vecka

Varje år genomför vi ett Företagsmaraton. Under en vecka besöker vi 100 företag i kommunen med fokus på att:
 • lära känna fler företagare och deras verksamheter
 • ta del av deras framtidsplaner och utmaningar
 • få veta hur de upplever kontakten med kommunen
 • hur de trivs med att vara företagare i Falkenbergs kommun
Informationen vi får från företagsbesöken tar vi med oss i vårt utvecklingsarbete inom förbättrat företagsklimat tillsammans med reultaten från Insikt och Lokalt Företagklimat. På så sätt får vi en helhetsbild och en samlad riktning i vad vi behöver fokusera på framåt för att kunna förstärka vårt företagsklimat ytterligare.
 
Vill ert företag att vi besöker er under Företagsmaraton kan du skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan med information om kommande Företagsmaraton. 

Servicegaranti för företag

Falkenbergs kommun vill alltid leverera en hög service. Därför har en servicegaranti för företag tagits fram. Genom servicegarantin vill vi tydligt visa vad du som företagare kan förvänta dig vid användandet av en viss tjänst inom kommunen samtidigt som vi vill ge en garanti för vilken kvalitet som kan förväntas på tjänsten. 

Servicegarantin omfattar myndighetsområderna bygglov, servering, tobak, livsmedel och miljö. Inom dessa områden garanterar vi: 

 • Möjlighet till personlig kontakt innan ansökan
 • Tydlig information om ansökningsprocessen, vilka handlingar som krävs och tidsramar
 • Information om tilldelad handläggare inom två veckor
 • Tydlig information om tillsynsprocessen
 • Handläggningstider om ansökan eller anmälan är komplett:
  • Bygglov, Serveringtillstånd och Tobakstillstånd 10 veckor
  • Registrering av livsmedelsverksamhet 2 veckor
  • Beslut vid anmälan av miljöfarlig verksamhet 6 veckor

I Servicegarantin ingår även kommunens Företagslots, en funktion som hjälper dig som företagare att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och avdelningar, men också bland de regionala näringslivsaktörer som finns i Halland. Vid en kontakt med Företagslotsen garanterar vi en återkoppling inom 48 timmar.

Upplever du som företagare att vi i ett ärende inte har uppfyllt det vi lovat inom servicegarantin ska du lämna dina synpunkter till oss i så nära anslutning till ditt ärende som möjligt.

Tillsammansskap är framgångsfaktorn

Driv, engagemang och tillsammansskap är något som kännetecknar Falkenberg och vårt sätt att arbeta. Här arbetar kommun och näringsliv tillsammans för att utveckla Falkenberg som plats - en stad där företagdrömmar och jobbmöjligheter kan kombineras med livskvalitet.

Tillsammanskapet är den främsta framgångsfaktorn till att vi är där vi är idag. Där i ligger också förståelsen för varandra, kontinuerliga dialoger, ett gemensamt engagemang och vilja att komma framåt. På så sätt kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för Falkenberg att bli Sveriges bästa näringslivskommun.