Skip to main content

Finansiering

Falkenberg - 

Så kan du hitta finansering till din verksamhet

Är du i behov av finansiering till ditt företag? När du är i en uppstart eller utvecklingsfas av ditt företag kan det vara aktuellt med hitta finansering för din verksamhet. Första steget är då att ta reda på hur mycket pengar som du faktiskt behöver och göra en bedömning av vilken typ av finansering som är aktuel.

Det vanligaste är att företagsstarten finansierar med egna medel, men också genom att affärsbekanta, familj eller vänner skjuter till kapital eller blir delägare i företaget.

Om du inte kan finansiera starten med egna pengar får du vända dig till en finansiär, dä är det vanligaste sättet att få finansiering genom banklån, men det kan också bli aktuellt med statlig finansiering, riskkapital, affärsänglar, crowdfunding eller någon annan finansieringsform.

Almi

Mer information kommer inom kort.

FBG Invest

Mer info kommer inom kort.

FBG Invest - för dig som vill skala upp ditt bolag i Halland

FBG Invest är ett nätverk av ett antal investerare som har gått samman för att komplettera det finansiella ekosystemt för startups i Halland och framförallt i Falkenberg, där de erbjuder ett lokalt dedikerat riskkapital.

I huvudsak sker investeringarna i bolagen genom aktiekapital, men andra finansieringsformer kan i vissa fall vara tänkbara alternativ.