Skip to main content

Finansiering

Falkenberg - 

Så kan du hitta finansering till din verksamhet

När du är i en uppstart eller utvecklingsfas av ditt företag kan det vara aktuellt att hitta finansering för din verksamhet. Första steget är att ta reda på hur mycket pengar som du faktiskt behöver och göra en bedömning av vilken typ av finansering som är aktuell.

Det vanligaste är att finansierar med egna pengar eller genom banklån, men det kan också bli aktuellt med statlig finansiering, riskkapital, affärsänglar, crowdfunding eller någon annan finansieringsform. Här finns några finansieringsmöjligheter presenterade.

Företagslån via Almi

Almi, som är ett statligt bolag utan vinsintresse, ska genom sitt finanseringsstöd till företag stärka det svenska näringslivets utveckling och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt.  

Ett av deras stöd är företagslån. Deras lån är marknadskompletterande, vilket betyder att lånen inte konkurrerar med banker eller andra privata aktörer, utan det handlar ofta om ett samarbete mellan dig, din bank och Almi. Almis lån kompletterar därför ofta banklån. 

Har du ett mindre kapitalbehov upp till 250 000 kr kan Almi i vissa fall låna ut hela summan. För större summor behövs medfinansiering till exempel eget kapital, lån från bank eller en privat finansiär. Exakt hur mycket medfinansiering som krävs beror på risken.

Ska du göra en hållbar investering som bidrar till EU:s miljömål kan Almis gröna lån vara aktuellt. Lånet ska möjliggöra för grön omställning i små och medelstora företag. 

Almis Verifieringsmedel ger en möjlighet att testa din idé

Har du en ny, innovativ idé innebär det många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver du undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om din idé håller.

Genom Almis verifieringsmedel kan du få svar på dessa frågor och därmed minska risken i utvecklingen av din affärsidé. Du får chansen att utforska och testa din idé, samla in värdefull data och information samt säkerställa att du är redo att ta ditt projekt till nästa nivå.

Verifieringsmedlen ska användas för köp av externa tjänster som hjälper dig att:

  • verifiera kundbehov och potential på marknad
  • testa och verifiera lösningen via tredje part 
  • konkretisera idén och visualisera erbjudandet, MVP (Minimum Viable Product)
  • stimulera till att innovationsprojekt kommer i gång i etablerade företag
  • göra projektet finansieringsbart, det vill säga verifieringsmedel används till att få fram väsentlig data/svar på frågor som krävs för annan finansiering

Crowdfunding och Crowfunding Halland

Crowdfunding är en investeringsform som blivit allt vanligare de senaste åren. Det kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan av din produkt. Är intresset stort kan det tala för att produkten även kommer att fungera bra på marknaden när den väl är framtagen.

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.

Hos vår samarbetspartner Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) kan du via deras projekt Crowfunding Halland lära dig mer om Crowfundig och få hjälp med att steg för steg bygga, lansera och avsluta en digital crowfundingkampanj.

Möjliga investerare och riskkapital i Halland

Språngbrädan - för dig som söker investerare och kapital

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning. Ofta är riskkapitalet tidsbegränsat. När du söker riskkapital behöver du vara väl förberedd och insatt. På verksamt.se, en webbplats med företagsinformation från svenska myndigheter, kan du läsa mer om riskkapital, vad du ska tänka på och behöver förbereda.

Genom vår samarbetspartner Connect Väst och deras erbjudande Språngbrädan kan du få möjlighet att vässa dina strategier, bygga nätverk och förbereda dig inför att möta investerare.

Handplockade entreprenörer, experter och investerare kommer titta på ditt investeringserbjudande och ge tips, råd och aktiv coachning och feedback för att du ska lyckas snabbare. Du kommer också få hjälp med att bli tydligare i din kommunikation utifrån investerares förväntningar genom bland annat pitchträning inför riktiga investerare.

Riskkapital via Halland Invest

Halland Invest investerar i företag och start-ups i Halland som har tillväxtpotential, men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Investeringarna som de gör ska skapa hållbar tillväxt i Halland och på sikt ge avkastning till ägarna.

Halland Invest erbjuder dig som företagare tillgång till kompetens, nätverk och riskkapital. 

Riskkapital via Almi Invest

Almi Invest är ett offentligt, branschoberoende riskkapitalbolag som har stor erfarenhet av investeringar i startups och kan medverka till att skapa en hållbar tillväxt i ditt företag och fungera som brygga till det privata riskkapitalet.

Almi Invest går alltid in som minoritetsägare och är aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen.

Riskkapital via FBG Invest

FBG Invest är ett nätverk av ett antal investerare som har gått samman för att komplettera det finansiella ekosystemt för startups i Halland och framförallt i Falkenberg, där de erbjuder ett lokalt dedikerat riskkapital.

I huvudsak sker investeringarna i bolagen genom aktiekapital, men andra finansieringsformer kan i vissa fall vara tänkbara alternativ.