Skip to main content
05 mars 2024

Så ska Falkenbergs stadskärna utvecklas

Nu har kommunfullmäktige beslutat att anta målbilden för Falkenbergs stadskärna. Målbilden tar sikte på att stadskärnan ska utvecklas hållbart och bli Sveriges mest hållbara, levande och attraktiva stadskärna och den styrs av sex vägledande principer. 

Falkenbergs stadskärnan ska utvecklas till att bli en levande och hållbar mat- och kulturstad med fokus på gemenskap, gröna och blå miljöer, ett rikt utbud och ett smart kretsloppstänk. De vägledande principerna betonar utforskande, trygghet, gröna och blå miljöer, samt ett varierat utbud och hållbarhetsfokus. Det har politikerna i kommunfullmäktige nyligen gett tummen upp för.  

Helena Lind är näringslivsutvecklare för centrum och leder arbetet med målbilden för stadskärnan i Falkenberg.

– Falkenberg har en fantastisk potential och goda förutsättningar att utvecklas i riktning mot målbilden. Vi har redan sett en ny butik öppna i centrum och en till är på gång, något jag tror påverkar attraktiviteten att komma in till Falkenbergs centrum.

Målbilden styrs av sex vägledande principer: En stadskärna där vi vågar utforska och testa nytt, vi tar hand om varandra, vi satsar på mer gröna och blå miljöer i stadskärnan, vi arbetar för ett rikare utbud, en stadskärna för fler och hållbarheten i fokus.

Sveriges mest hållbara, levande och attraktiva stadskärna

Falkenbergs stadskärna ska vara öppen för alla, genomsyras av ett barnperspektiv, och knytas ihop med Ätran och stranden. Målet är också att öka bostäder, skapa goda och tillgängliga boende- och livsmiljöer samt öka besöksdrivande aktiviteter.

– Det var tydligt från start att det fanns värden som skulle styra arbetet för att det skulle ligga i linje med kommunens Agenda 2030-mål. I det ligger också ett ansvar att utveckla en stad som klarar framtida klimatförändringar, säger Helena Lind.

Nu börjar arbetet mot målet

Processen för att genomföra målbilden kommer att ledas av kommunstyrelseförvaltningen och samordnas av centrumgruppen med kontinuerlig rapportering till näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.