Skip to main content
25 januari 2024

Hallands energistöd till företagare

Är du som företagare orolig för de ökade energipriserna? Det finns hjälp att få.

Vår samarbetspartner Coompanion Halland har samlat de halländska energistödserbjudanden på en och samma sidan. Här kan du hitta stöd och information om:

  • att bli energismart genom att använda energiförbrukningen på ett smartare sätt
  • kostnadsfri rådgivning och information och energianvändning, bidrag och stöd inom energiområdet
  • ekonomiskt stöd för inköp av konsulttimmar till analys av företagets energibesparingsmöjligheter
  • investeringsstöd för åtgärder som resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser
  • lån som möjliggör grön omställning
  • utvecklingscheckar för extern konsulthjälp för hållbar omställning
  • FoU-checkar för inköp av forsknings- och utvecklingskompetens för utvecklingsinsatser som bidrar till grön omställning
  • ekonomiskt stöd för inköp av t.ex. miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner
  • ekonomiskt stöd för Bra miljövals energifond för specifika investeringar och åtgärder för att minska elanvändningen
  • ekonomiskt stöd genom Industriklivet för omfattande investeringar i ny eller obeprövad teknik som sällan är kommersialiserad  

Läs mer om de halländska energistödserbjudanden på Coompanion Hallands hemsida här >>