Skip to main content
20 mars 2024

Företagsbesök ger ökad kunskap och förståelse

Näringslivsavdelningen och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör regelbundet företagsbesök hos lantbrukare för att öka kunskapen och förståelsen för branschen och lantbrukarens vardag, men också för att öka förståelsen och dialogen kring kommunens myndighetsutövande roll. 

Företagsbesöken är mycket uppskattade både av lantbrukarna och kommunens medarbetare som ser att det finns ett stort värde att träffas utanför ordinarie tillsynsbesök. I veckan genomfördes företagsbesök hos Berte Gård, Högared och Andreas Måttgård som alla visade upp och berättade om sina verksamheter.

På Berte Gård visade Henrik Stenström om gårdens biogasproduktion och berättade hur de använder satellitstyrning för att effektivisera sin gödselspridning och på så sätt kunna gödsla rätt. 

Fortetagsbesok Berte tillsyn 2024

På Högared visade upp Nisse och Linus Karlsson upp sina nyinstallerade mjölkrobotar och sin maskinpark för gödsel med allt från fastgödselspridare till gödseltunnor med skäre som gör att flytgödslet går direkt ner i marken när gödslet körs ut.

Andreas Måttgård berättade om sitt sätt att bruka jorden genom regenerativt tankesätt, som innebär att du arbetar tillsammans med jorden och inte emot den. Några exempel på metoder som används i ett regenerativt tankesätt är att utesluta konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och att inte använda maskiner för att bruka jorden mer än nödvändigt. Här försöker lantbrukaren istället kopiera naturens egna processer och med betesdjur, naturlig gödsel och växtföljder bygga friskare matjord att odla på. Andreas arbetar med att djuren får beta i fållor som byts var 1-5:e dag året runt som beronde på olika väderförhållanden påverkar betet och marken. 

Sammanfattningsvis gav dagens företagsbesök fördjupad kunskap om digitaliserings betydelse inom lantbruket och vad det innbeär att jobba hållbart inom lantbruket. 

- Företagsbesöken är bra tillfällen för kunskapsöverföring och dagens besök har varit mycket givande, avslutar Sandra Boman som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun.