Skip to main content
27 maj 2024

Falkenbergs kommun tecknar nytt markanvisningsavtal med Gyllenborg Rigg AB (Lilla Napoli)

Falkenbergs kommun har ingått ett markanvisningsavtal med Gyllenborg Rigg AB för uppförande av en restaurang inom fastigheten Tegeltaket 1 med flera. Avtalet, som ersätter tidigare avsiktsförklaring från 2021, ger bolaget en markanvisning för att uppföra en ny restaurangbyggnad.

–  Efter en tid av dialog och förhandlingar så går vi nu upp med ett förslag till markanvisningsavtal. Avtalet innebär bland annat att Lilla Napoli och kommunen är överens om att fortsätta planeringsprocessen vid söderbrons fot för att möjliggöra Lilla Napolis nya restaurang. Läget är ett av Falkenbergs bästa, men då det genom historien drivits olika typer av industri här så är platsen i sig inte enkel, säger Johan Cronqvist, samhällsbyggnadschef i Falkenbergs kommun.

Enligt avtalet, är Gyllenborg Rigg AB ansvarigt för samtliga kostnader och utföranden för att genomföra projektet, inklusive miljösanering och utbyggnad av tillfart till restaurangen. Kommunen ansvarar för kostnaderna för detaljplanen och utredningar kopplade till den.

–  I avtalsförslaget så tar Lilla Napoli ett större kostnadsansvar för sin etablering, bland annat genom att själva sanera marken från föroreningar. Vi ser fram emot att fortsätta detaljplanera platsen om fullmäktige går på liggande förslag och räknar med att kunna gå till antagande med den nya detaljplanen innan sommaren 2025, avslutar Johan Cronqvist.

Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Förslag till nytt markanvisningsavtal går upp för beslut i kommunstyrelsen den 11 juni och slutligen i kommunfullmäktige den 25 juni. Därefter är planen att planprocessen återu