Skip to main content
04 oktober 2023

Falkenberg klättrar i nationell miljöranking

Varje år rankar Aktuell hållbarhet Sveriges miljöbästa kommun utifrån kommunernas miljö- och klimatarbete. I årets ranking hamnar Falkenberg på plats 86 i den nationella rankingen och på plats två i Halland.

För fjärde året i rad klättrar Falkenbergs kommun i den nationella kommunrankingen ”Miljöbästa kommun”. Falkenbergs kommun hamnar på plats 86 i den nationella rankingen och på andra plats i Hallands län. Det är en förbättring jämfört med plats 114 i förra årets nationella rankning.

– Det är kul att se att vi klättrar i den nationella rankingen och nu är tvåa i Hallands län. Vi ska fortsätta arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och fortsätta kroka arm med andra aktörer i den gröna omställningen. Vi tar kliv i rätt riktning vilket avspeglas i årets resultat, säger Josefine Eirefelt, verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling i Falkenbergs kommun.  

I listan för ”mindre städer” där Falkenbergs kommun ingår av 78 andra kommuner hamnar man på plats 21.

Hållbarhetsarbetet i Falkenbergs kommun är prioriterat från politiskt håll. Kommunfullmäktige har målet att Falkenbergs kommun ska vara ett föredöme inom hållbarhet.  

– Vi har höga ambitioner och är övertygade om att vi kan nå dit om vi jobbar tillsammans. Vi gör väldigt mycket bra idag och årets ranking visar att vi är i en positiv trend. Med den ambitionsnivå som vi har i Falkenberg ska vi sikta högre, säger Markus Jöngren, ordförande i hållbarhetsutskottet i Falkenbergs kommun.  

Kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Rankningen består av en enkät som 77 procent av kommunerna besvarat i år och som tar upp frågor inom flera områden; från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Resultatet från enkäten räknas sedan ihop med aktuella data från olika externa källor.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete - Lokal agenda för ett hållbart Falkenberg här >>