Falkenbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kommun.falkenberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du höra av dig till kommunikationsenheten.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns. 

Du kan också mejla till webbredaktionen@falkenberg.se. Skriv då gärna "Brister tillgänglig webb" i ämnesraden.

Det du skickar in till oss registreras i kommunens diarium och blir en allmän handling.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte tillgängligt. Vi jobbar löpande med att åtgärda problemen.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som inte har en korrekt alt-tag.
 • Videor som producerats före 23 september 2020 återges inte alltid i ett alternativt format för syntolkning. 
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 
 • Det finns länktexter som inte är tillräckligt tydliga. Det finns också länktexter som används för flera olika destinationer men som saknar beskrivning för uppläsning i skärmläsare.
 • Det finns inmatningsfält som saknar beskrivning, vilket gör att en skärmläsare inte kan identifiera vad fältet gör.

 

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt hög.
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 

 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt hög.

 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns länkar som är korta och kan vara svåra att klicka på.
 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det är inte alltid synligt i länktexten att länken öppnas i nytt fönster.

 

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för automatisk tillgänglighetkontroll, men genomför även genom viss manuell granskning. Detta gör vi internt.

Redogörelsen publicerades den 26 oktober 2020.