Företagsnätverk

I Falkenberg finns det två företagarföreningar som arbeta med att arrangera olika nätverksträffar för företag och som aktivt arbetar med att påverka och bidra till Falkenbergs utveckling.

Näringslivet Falkenberg

Näringslivet Falkenberg är en lokal näringslivsföreningen med ca 560 medlemsföretag. Dem träffas regelbundet för att nätverka och tillsammans påverka och engagerar sig för en positiv utveckling av Falkenberg.

Företagarna i Falkenberg

Företagarna i Falkenberg är en intresseförening som stöttar företagare i Falkenberg och som tillsammans vill bidra till att fler vill och vågar satsa på sitt företagande i Falkenberg.