FBGMODELLEN - storträff skola och näringsliv 23 mars

Välkommen till vårens storträff där skola och näringsliv möts för erfarenhetsutbyte och att skapa förståelse för varandras verksamheter.

 

Två gånger om året träffas näringsliv, skolledning, politiker och kommunens tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter och skapa förståelse för varandras verksamheter. Allt för att tillsammans förbereda våra unga och se till att de blir nyfika, redo och laddade för sitt kommande yrkesliv och inte att förglömma - att bli goda samhällsmedborgare. 


Innehåll för denna träff kommer inom kort.

 

När: 23 mars kl. 7.45-10.00 

Var: Mer information kommer.

Anmälan: Du gör din anmälan här.

Din medverkan är värdefull för vårt utvecklingsarbete.

 

Storträff skola och näringsliv genomförs i samarbete med Näringslivet Falkenberg.