Envolve - Innovationsmiljö livsmedel

Envolve - en innovationsmiljö för jordbruk, livsmedel och ny teknik

Envolve är en innovationsmiljö för framtidens livsmedelsproduktion i Falkenbergs kommun. 

Här ska forskning och företag som arbetar med jordbruk, livsmedel och ny teknik samlas. 

Vår vision är att göra Falkenberg och Halland till en framtidssäker plats med hjälp av levande jordbruks- och livsmedelssystem byggt på innovation och förändring.

 

Fokus ligger på ny teknik inom livsmedelsproduktion, jordhälsa och regenerativt jordbruk genom exempelvis teknik som AI, blockkedjeteknik, automation och robotisering. Alla verksamhet inom Envolve fokusera på hur teknik kan hjälpa till att uppfylla målen i Agenda 2030 för grön omställning.

 

Envolve drivs av Falkenbergs kommuns näringslivsavdelning och medfinansieras av Bertebo Stiftelse, Falkenbergs Sparbank - Framtidsbanken och Region Halland.

 

Är du intresserad och vill veta mer? Läs mer på Envolves hemsida här eller kontakta David Andersson på telefon 070-380 54 10 eller david.andersson@ecoera.se.