Frågor som söker svar — Falkenberg i framtiden?

Vilka är Falkenbergs främsta styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Och hur skall staden även i framtiden attrahera såväl besökare, nya invånare som företag? Enligt Näringslivet i Falkenberg är svaret framförallt attraktiva boendemiljöer men också att bygga samman innerstaden med havet, att få fler Falkenbergsungdomar att studera vidare, att samarbeta både inom och utanför Regionen och att tydligare bygga varumärket Falkenberg. 

Samhället genomgår snabba ekonomiska, tekniska och sociala förändringar som påverkar oss på ett globalt plan men också på det lokala. Mot den bakgrunden inledde Falkenbergs Näringsliv 2011 i samarbete med det lokala näringslivet ett stort analysarbete.  
— Genom att så gott det går förutse utvecklingen och tillvarata möjligheten att i tid ställa om och införa nya arbetssätt kan vi ge Falkenberg de bästa möjligheter att blomstra. Som ansvarig för att driva frågor kring Falkenbergs näringsliv är det min skyldighet att driva den processen, förklarar näringslivschef Catharina Rydberg Lilja och fortsätter:
— Jag brinner verkligen för de här frågorna. Att göra avstamp i omvärlden och placera sig själv i världen ger oss möjligheten att förhålla oss till det som händer i omvärlden. På så vis kan vi ta vara på våra styrkor och hitta egna vägar att gå. Falkenberg är ingen isolerad ö, därför måste vi våga lyfta blicken.

Imponerande engagemang och stark vi-känsla
Under sommaren och hösten 2011 drog arbetet igång tillsammans med sammanlagt femtio företagare, kommunala tjänstemän och politiker som samlades för ett antal workshops. Syftet med arbetet var att ta fram en omvärldsanalys med fokus på näringslivet i Falkenberg samt en strategi för hur Falkenberg kan vara en framgångsrik företagarkommun 2020.
— Jag är imponerad över att, ofta väldigt upptagna, människor tagit sig tid för den här typen av arbete. Det finns en stark vilja och ambition att bidra i Falkenberg. Här finns en god anda, en stolthet och en stark vi-känsla. Med en så bra grundplåt har vi alla förutsättningar att skapa något väldigt bra, menar Catharina Rydberg Lilja och fortsätter: 
— Överraskande nog var alla ganska överens under arbetets gång. Det ser jag som en bekräftelse på att vi är rätt på det. Det tål att understrykas att resultatet inte är något som jag eller kommunen har hittat på. Strategierna har vi verkat fram tillsammans och är en produkt av våra gemensamma tankar, perspektiv och erfarenheter.
Boendeplaner för Södra Åstranden

Attraktiva boendemiljöer är en betydande framgångsfaktor för Falkenbergs utveckling menar näringslivet.

Urbanisering, individualism och upplevelser
I analysen listas bland annat de trender i omvärlden som tydligast påverkar Falkenbergs förutsättningar att vara en attraktiv företagarkommun 2020. Bland dessa finns den ökande urbaniseringen, våra boendepreferenser, den ökande individualismen, vår önskan av upplevelser, behovet av kunskap och vår ökade rörlighet.
— Många av våra diskussioner landade i att det är gott att leva i Falkenberg. Det ska vi använda oss av när vi bygger varumärket Falkenberg och det sammanfaller också med stadens unika tillgångar. Nu börjar arbetet med att skapa handlingsplaner för vart och ett av områdena och framförallt att bygga varumärket Falkenberg. Alla som vill delta i det arbetet är varmt välkomna att höra av sig. 

En högre växel eller hamna i bakvatten
Falkenbergs Näringsliv initierade nyligen även ett regionalt varumärkesarbete för hela Halland.
— I ett globalt perspektiv är Falkenberg, Halland och även Sverige väldigt litet. Därför är det viktigt att inte se grannkommunerna som konkurrenter utan istället samarbeta kring gemensamma mål. Vad skall Halland vara och stå för? Hur skall vi locka såväl turister som invånare och företag till regionen?, frågar sig Catharina Rydberg Lilja och avslutar genom att också höja ett varnande finger: 
— Men jobbar vi inte aktivt med att skapa attraktiva boendemiljöer hamnar vi troligtvis i bakvatten. Vi kan inte luta oss tillbaka och tänka att allting kommer att ordna sig. Det är nu vi måste lägga in en högre växel.

Ladda ner hela analysen härPDF

På gång
Oktober 2017
ti on to fr
v39              1
v40  2 3 4 5 6 7 8
v41  9 10 11 12 13 14 15
v42  16 17 18 19 20 21 22
v43  23 24 25 26 27 28 29
v44  30 31          
Det finns inga händelser att visa
Nyheter
Se fler nyheter | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tipsa om nyheter
Falkenbergs Näringsliv AB   311 80 Falkenberg   Tf. VD mattias.fornell@falkenberg.se Tel. 0702-31 88 40
Dela
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Falkenbergs kommun