Falkenberg ska bli en attraktivare stad

Catharina Rydberg Lilja
Sedan september pågår ett arbete i Falkenberg för att göra innerstaden till en attraktivare plats för besökare. Falkenberg måste utvecklas för att tillgodose den framtida kundens krav och behov, menar näringslivschef Catharina Rydberg Lilja och Innerstadsföreningens ordförande Göran Blomqvist.

Målet med arbetet är att skapa förutsättningar för en stärkt handel i Falkenbergs stadskärna och att det ska vara vägledande för handelsutvecklingen i en innerstad som är utsatt för hård konkurrens. Frågor som ska ges svar på är till exempel: Hur Falkenberg som handelscentrum bör rustas för att möta framtidens krav, vilka arbetssätt som bör användas och hur arbetet ska organiseras.

"Vi ska göra detta tillsammans"


Falkenbergs Näringslivs AB, Fastighetsägarna och Innerstadsföreningen med dess medlemar finansierar tillsammans projektet som kostar runt 300 000 att genomföra. Arbetet leds av fastighetsägarna efter en kommunal upphandling och arbetssättet är en mix av traditionellt utredningsarbete och fyra utvecklingsseminarier där politiker och det lokala näringslivet medverkar.
— På det första mötet i september var vi 74 deltagare och det ser jag som ett verkligt friskhetstecken. Vi är många som har engagemang och vilja att utveckla centrumhandeln och jag tror att de allra flesta har insett att vi själva måste se till att åstadkomma en förändring. Vi står vid ett vägskäl, menar Göran Blomqvist.

Den andra träffen i raden ägde rum i tisdags med två olika workshop-sittningar.
— Det var högt i tak och många bra idéer, både nya och gamla. Viktigt att poängtera är att det här inte ska bli en hyllvärmare utan mynna ut i konkreta åtgärder, fortsätter Göran Blomqvist och berättar att en enkät också har skickats ut till 2000 slumpvis utvalda falkenbergare.
— Det är självklart att vi ska göra detta tillsammans. Ju fler vi är desto fler parametrar och infallsvinklar kommer vi åt, menar Catharina Rydberg Lilja.
 

Gynnsamt visar handelsutredningen


Handelsutredningen som blev klar i början av året visade att det är gynnsamt för Falkenberg att satsa på innerstadshandel och efter det har frågan blivit än mer högprioriterad på Falkenbergs Näringsliv.
— Hur vi ska göra innerstaden mer attraktiv för besökare är en av de viktigare frågorna för hela Falkenbergs utveckling och för att vi ska förbli den tillväxtkommun vi är idag, avslutar Catharina Rydberg Lilja. Rapporten väntas bli klar i januari 2013 och kommer då att ligga till grund för det fortsatta arbetet med innerstadskärnan.
  
På gång
Oktober 2017
ti on to fr
v39              1
v40  2 3 4 5 6 7 8
v41  9 10 11 12 13 14 15
v42  16 17 18 19 20 21 22
v43  23 24 25 26 27 28 29
v44  30 31          
Det finns inga händelser att visa
Nyheter
Se fler nyheter | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tipsa om nyheter
Falkenbergs Näringsliv AB   311 80 Falkenberg   Tf. VD mattias.fornell@falkenberg.se Tel. 0702-31 88 40
Dela
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Falkenbergs kommun